Kreiranje novog računa

Kreiranje novog računa

Kada ste se uspešno ulogovali, prikazaće početni vam se ekran sa četiri polja:
• Nov račun
• Izdati računi
• Poslovni partneri
• Podešavanja
Klikom na novi račun ulazite u sekciju kreiranja računa. Primetićete da se aktivirao barkod skener, on ostaje aktivan dok ne napustite ovu sekciju.