Kreiranje loyality programa - VIDEO

Kreiranje loyality programa - VIDEO


  • Related Articles

  • Kreiranje racuna - VIDEO

  • Instalacija i inicijalizacija programa

   Program je namenjen prenosivim uređajima Android operatovnim sistemom. Instalacija programa se vrši preko integrisane Store prodavnice. Nakon instalacije samog programa, potrebno je izvršiti inicijalizaciju uređaja. Da biste mogli inicijalizovali ...
  • Kreiranje novog računa

   Kada ste se uspešno ulogovali, prikazaće početni vam se ekran sa četiri polja: • Nov račun • Izdati računi • Poslovni partneri • Podešavanja Klikom na novi račun ulazite u sekciju kreiranja računa. Primetićete da se aktivirao barkod skener, on ostaje ...
  • Unos novog artikla - VIDEO

  • Unos novog komitenta - VIDEO