Izbor kupca

Izbor kupca

U gornjem desnom uglu ekrana "Nov račun" stoji dugme na kojem piše "Maloprodajni". Ovo dugme označava izabranog kupca kojem se izdaje račun. Inicijalno je odabran "Maloprodajni kupac" što predstavlja bilo koje fizičko lice. 
Klikom na ovo dugme, otvara vam se novi prozor sa listom unetih klijenata, kako pravnih tako i fizičkih lica. Ukoliko izberete neko pravno lice sa liste, vraćate se na ekran novog računa s tim da će račun prilikom fiskalizacije poslati poreskoj upravi PIB firme kojoj izdajete račun. PIB će na računu biti iskazan kao "ID kupca".
Fizičko lice odabrano sa liste se tretira kao i "Maloprodajni kupac", neće biti iskazan "ID kupca" na računu. Fizička lica u bazi postoje radi Loyalty programa. Svakom fizičkom licu je moguće odrediti kom Loyalty programu pripada. Odabirom takvog kupca, program će automatski postaviti popust celog računa na popust određen u Loyalty programu (Više o loyalty programima pročitajte u uputstvu za Backoffice). Fizičkom licu je takođe moguće dodeliti barkod loyalty kartice radi bržeg nalaženja u bazi.


  • Related Articles

  • Instalacija i inicijalizacija programa

   Program je namenjen prenosivim uređajima Android operatovnim sistemom. Instalacija programa se vrši preko integrisane Store prodavnice. Nakon instalacije samog programa, potrebno je izvršiti inicijalizaciju uređaja. Da biste mogli inicijalizovali ...
  • Dodavanje artikla

   Artikl možete uneti na dva načina, postavljanjem barkoda ispred bar kod čitača ili ručnim unosom klikom na dugme "Dodaj proizvod". Ukoliko kliknete na ručni unos artikla, pojaviće se ekran sa kategorijama, klikom na kategoriju, prikazaće se boksovi ...
  • Kreiranje novog računa

   Kada ste se uspešno ulogovali, prikazaće početni vam se ekran sa četiri polja: • Nov račun • Izdati računi • Poslovni partneri • Podešavanja Klikom na novi račun ulazite u sekciju kreiranja računa. Primetićete da se aktivirao barkod skener, on ostaje ...
  • Kreiranje racuna - VIDEO

  • Unos novog artikla - VIDEO