Instalacija i inicijalizacija programa

Instalacija i inicijalizacija programa

Program je namenjen prenosivim uređajima Android operatovnim sistemom. Instalacija programa se vrši preko integrisane Store prodavnice.

Nakon instalacije samog programa, potrebno je izvršiti inicijalizaciju uređaja. Da biste mogli inicijalizovali uređaj potrebno je da se prijavite za korišćenje POS aplikacije kako bi vam se otvorio nalog i odobrio pristup web portalu preko kojeg ćete uneti podatke na osnovu kojih će se uređaj inicijalizovati i biti spreman za budući rad.

Kroz portal je potrebno uneti sledeće podatke:
• Maloprodajne jedinice
• Korisnike / kasire za svaku maloprodajnu jedinicu
• Artikle
• Poslovne partnere
• Upload PFX fajla, njegovog potpisa i PAK-aNakon unetih podataka kroz web portal i pokretanja POS aplikacije na uređaju, biće vam prikazan ekran sa input poljem u koji je potrebno uneti PIB vaše firme. Prilikom inicijalizacije uređaj mora imati internet pristup. Nakon unetog PIB-a, program će izlistati organizacione jedinice ranije unete kroz web portal.

Odabirom organizacione jedinice sa liste i klikom na dugme "Inicijalizuj uređaj" pokrenuće se proces inicijalizacije. Prilikom ovog procesa, uređaj preuzima za izabranu poslovnu jedinicu sve unete artikle, podatke o korisnicima koji će koristiti uređaj u toj poslovnoj jedinici kao i listu svih unetih poslovnih partnera. Trajanje ovog procesa zavisi od broja unetih artikala i poslovnih partnera. Za unetih 5,000 artikala I 100 poslovnih partnera, proces traje otprilike 40
sekundi.

Nakon izvršene inicijalizacije, pojavljuje se ekran sa login podacima. U ovom koraku veza sa internetom nije više obavezna, podaci o korisnicima zajedno sa svim ostalim pocima se sada nalaze u uređaju. Potrebno je uneti korisničko ime i šifru osobe koja će koristiti uređaj. Prilikom logina, svi podaci koji se nalaze u uređaju se učitavaju u memoriju. Ovaj proces traje 10-15 sekundi (u zavisnosti od količine unetih podataka).

Nakon uspešnog logina, spremni ste za rad.


  • Related Articles

  • Kreiranje loyality programa - VIDEO

  • Dodavanje artikla

   Artikl možete uneti na dva načina, postavljanjem barkoda ispred bar kod čitača ili ručnim unosom klikom na dugme "Dodaj proizvod". Ukoliko kliknete na ručni unos artikla, pojaviće se ekran sa kategorijama, klikom na kategoriju, prikazaće se boksovi ...
  • Izbor kupca

   U gornjem desnom uglu ekrana "Nov račun" stoji dugme na kojem piše "Maloprodajni". Ovo dugme označava izabranog kupca kojem se izdaje račun. Inicijalno je odabran "Maloprodajni kupac" što predstavlja bilo koje fizičko lice.  Klikom na ovo dugme, ...
  • Kreiranje novog računa

   Kada ste se uspešno ulogovali, prikazaće početni vam se ekran sa četiri polja: • Nov račun • Izdati računi • Poslovni partneri • Podešavanja Klikom na novi račun ulazite u sekciju kreiranja računa. Primetićete da se aktivirao barkod skener, on ostaje ...
  • Kreiranje racuna - VIDEO