Unos novog artikla - VIDEO

Unos novog artikla - VIDEO


  • Related Articles

  • Unos novog komitenta - VIDEO

  • Dodavanje artikla

   Artikl možete uneti na dva načina, postavljanjem barkoda ispred bar kod čitača ili ručnim unosom klikom na dugme "Dodaj proizvod". Ukoliko kliknete na ručni unos artikla, pojaviće se ekran sa kategorijama, klikom na kategoriju, prikazaće se boksovi ...
  • Kreiranje novog računa

   Kada ste se uspešno ulogovali, prikazaće početni vam se ekran sa četiri polja: • Nov račun • Izdati računi • Poslovni partneri • Podešavanja Klikom na novi račun ulazite u sekciju kreiranja računa. Primetićete da se aktivirao barkod skener, on ostaje ...
  • Kreiranje racuna - VIDEO

  • Kreiranje loyality programa - VIDEO