Da li se tranzitni period do 30.04.2022. godine odnosi i na one koji prvi put uvode fiskalizaciju ili ne?

Da li se tranzitni period do 30.04.2022. godine odnosi i na one koji prvi put uvode fiskalizaciju ili ne?

Tranzicioni period (do 01.05.2022. godine) se odnosi na sve obveznike fiskalizacije, bez obzira da li su do sada imali obavezu ili nisu. Konkretno, ukoliko po Zakonu o fiskalnim kasama i Uredbi o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase („Službeni glasnik RS“, br. 61/10, 101/10, 94/11, 83/12,59/13, 100/14) niste u obavezi da evidentirate promet preko fiskalnih kasa, a po Zakonu o fiskalizaciji i Uredbi o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja („Službeni glasnik RS“ broj 32/21, 117/21) imate obavezu, imate rok da do 01.05.2022. godine uskladite svoje poslovanje sa Zakonom o fiskalizaciji, i počnete da evidentirate promet u skladu sa navedenim Zakonom. To znači da najkasnije do 01.05.2022. godine morate da počnete sa evidentiranjem prometa preko fiskalnih uređaja.