Da li PFR vraća ESIR-u dnevni i periodični izveštaj koji se dostavlja knjigovođi?

Da li PFR vraća ESIR-u dnevni i periodični izveštaj koji se dostavlja knjigovođi?

Uvođenjem novog modela fiskalizacije ne postoji obaveza štampanja dnevnih i periodičnih izveštaja, već se svi podaci o prometu mogu pretražiti u Elektronskom servisu za fiskalizaciju. Elektronski servisi za fiskalizaciju predstavljaju portal preko koga obveznici fiskalizacije mogu da upravljaju svim značajnim aktivnostima vezanim za eFiskalizaciju.

Elektronski servisi za fiskalizaciju služi za obavljanje administrativnih poslova i pomoću ovog servisa moći ćete da pratite svoju osnovnu poslovnu administraciju:

  1. pregledate sve izdate fiskalne račune
  2. pregledate ukupne iznose po poslovnom prostoru i svakom bezbednosnom elementu
  3. nadgledate nivo aktivnosti svakog poslovnog prostora i bezbednosnog elementa.