Šta je potrebno za fiskalizaciju?

Šta je potrebno za fiskalizaciju?

Za fiskalizaciju vam je potreban odobren elektronski fiskalni uređaj EFU koji je odobrila Poreska Uprava. Podatke o odobrenim elementima fiskalnih uređaja Poreska uprava objavljuje na svom sajtu. Samo odobreni elementi elektornskog fiskalnog uređaja se mogu koristiti. U suprotnom poreski obeznik pravi prekršaj i biće kažnjen od strane Poreske uprave.Elektronski fiskalni uređaj se sastoji iz tri elementa koji mogu biti softverski,hardverski ili kombinacija softversko-hardverska

BE – bezbedonosni element

Šta je ESIR?

ESIR je sastavni element elektronskog fiskalnog uređaja čija je uloga da formira račun, da ga šalje određenom tipu procesora fiskalnog računa(PFR) na fiskalizaciju i koji na osnovu dobijenih podataka od PFR štampa račun.

Šta je LPFR?

LPFR je lokalni procesor fiskalnih računa. Njegova uloga je da podatke koje dobije od ESIR obradi,potpiše,kriptuje i pošalje Sistemu za upravljanje fiskalizacijom (SUF). Njegova osnovna uloga je da vam omogući izdavanje fiskalnih računa i kada nemate internet konekciju. Možemo slobodno reći da je ovaj element srce celog fiskalnog uređaja.

  • Related Articles

  • Šta je e-fiskalizacija?

   E fiskalizacije je novi model fiskalizacije zasnovan na onlajn režimu, koji omogućava dostavljanje podataka o izdatim fiskalnim računima Poreskoj upravi u realnom vremenu, u trenutku prometa na malo. Osnovna karakeristika ovakvog načina fiskalizacije ...
  • Da li je potrebno i defiskalizovati stari fiskalni uređaj?

   Stare fiskalne uređaje nije potrebno defiskalizovati, oni će izgubiti svoju funkciju čim se novi fiskalni uređaj poveže sa serverom u Poreskoj upravi.
  • Ko je obveznik fiskalizacije?

   Obveznik fiskalizacije je prema Zakonu o fiskalizaciji („Službeni glasnik RS“, broj 153/20 i i 96/2021) svaki obveznik poreza na prihode od samostalne delatnosti u smislu zakona kojim se uređuje porez na dohodak građana i svaki obveznik poreza na ...
  • Šta podrazumeva novi model fiskalizacije?

   Novi model fiskalizacije podrazumeva korišćenje elektronskog fiskalnog uređaja, putem kojeg će obveznik fiskalizacije u trenutku prometa na malo, uključujući i primljeni avans za budući promet na malo, izdavati fiskalni račun sa QR kodom. Elektronski ...
  • Šta dobijam sa vašim CUBE fiskalnim rešenjem?

   PAX A920 Pro sa integrisanim štampačem, CUBE aplikaciju fiskalne kase, CUBE cloud portal sa naprednim funkcionalnostima uključujući i poslovnu analitiku, backup podataka u Cloudu, instalaciju i edukaciju, uputstvo za korišćenje, kao i uvek dostupnu ...