Šta ako mi se pokvari uređaj?

Šta ako mi se pokvari uređaj?

Uređaj dolazi sa 2 godine garancije, što znači da u slučaju kvara u tom periodu imate obezbeđen identičan zamenski uređaju u roku od maksimalno 24 sata, uz čuvanje i transfer svih vaših poslovnih podataka sa originalne kase. Vezano uz kvarove, bitno je napomenuti da je PAX A920 Pro Android uređaj najnovije generacije, i da u poređenju sa fiskalnim kasama koje su do sada bile na tržištu nema učestale kvarove komponenti pa samim tim ni potrebu za redovnim servisom.

Najveći broj komplikacija sa kojima se možda susretnete će biti softverskog tipa i rešavaće se na daljinu preko korisničke i tehničke podrške.
  • Related Articles

  • Šta je potrebno za fiskalizaciju?

   Za fiskalizaciju vam je potreban odobren elektronski fiskalni uređaj EFU koji je odobrila Poreska Uprava. Podatke o odobrenim elementima fiskalnih uređaja Poreska uprava objavljuje na svom sajtu. Samo odobreni elementi elektornskog fiskalnog uređaja ...
  • Da li je potrebno i defiskalizovati stari fiskalni uređaj?

   Stare fiskalne uređaje nije potrebno defiskalizovati, oni će izgubiti svoju funkciju čim se novi fiskalni uređaj poveže sa serverom u Poreskoj upravi.
  • Kako se prijavljujem/fiskalizujem u novom modelu?

   Obveznik fiskalizacije je u obavezi da od 1.oktobra 2021. godine putem portala Poreske uprave ePorezi prijavi podatke o svojim poslovnim prostorima, odnosno poslovnim prostorijama. Od 1. novembra putem elektronskog servisa za fiskalizaciju, kojem se ...
  • Šta podrazumeva novi model fiskalizacije?

   Novi model fiskalizacije podrazumeva korišćenje elektronskog fiskalnog uređaja, putem kojeg će obveznik fiskalizacije u trenutku prometa na malo, uključujući i primljeni avans za budući promet na malo, izdavati fiskalni račun sa QR kodom. Elektronski ...
  • Šta dobijam sa vašim CUBE fiskalnim rešenjem?

   PAX A920 Pro sa integrisanim štampačem, CUBE aplikaciju fiskalne kase, CUBE cloud portal sa naprednim funkcionalnostima uključujući i poslovnu analitiku, backup podataka u Cloudu, instalaciju i edukaciju, uputstvo za korišćenje, kao i uvek dostupnu ...